Advertisement

翕相(注音)

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

翕相翕像或者寫真,抑攝影,是利用對,抑其它信號(比論電子)的記錄來產生影像的過程,產物叫相片影片的基本原理un-ná是連紲的翕像。

Hip-siòng, hip-siōng, hi̍k-tsiá siá-tsin, ia̍h lia̍p-iánn, sī lī-īng tuì kng, ia̍h kî-tha sìn-hō (pí-lūn tiān-tsú) ê kì-lio̍k lâi sán-sing iánn-siōng ê kuè-tîng, sán-bu̍t kiò siòng-phìnn. Iánn-phìnn ê ki-pún guân-lí un-ná sī liân-suà ê hip-siōng.

社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。