台語百科 Wiki
Advertisement

Siā-huē kho-ha̍k tsiam-tuì siā-huē ê tīng-gī pau-kuah:

  • tsi̍t tīn lâng tsiânn-tsò ê puànn kong-khai hē-thóng. Tī hē-thóng--ni̍h ê hūn-tsú tsú-iàu hām kî-thann ê hūn-tsú hōo-tōng.
  • Hūn-tsú tsi-kan ê kuan-hē bāng-lōo.
  • Hōo-siong uá-khò ê siā-lí.

Siong-kuan ê bûn-tsiunn:[]


Advertisement