台語百科 Wiki
Advertisement

Tâi-oân-oē siōng chió ū 2-chióng tēng-gī:

  • Tâi-oân ê Hō-ló-oē (che sī siōng phó·-phiàn ê tēng-gī);
  • Tâi-oân só·-ū ê "chāi-tē" gí-giân (Tâi-oân ê gí-giân), ū-sî bô pau-koat Hoâ-gí.

Tâi-oân Hō-ló-oē[]

Hō-ló-oē sī Tâi-oân 60% jîn-kháu ê bú-gí. Hō-ló-oē sī Bân-lâm-gú ê chi̍t-ki. Hō-ló-oē tiāⁿ-tiāⁿ hông tòng-chòe Hàn-gí ka-cho̍k ê chi̍t-ê hong-giân. M̄-koh, mā ē-sái kā tòng-chò Hàn-Chōng gí-hē ê chi̍t-ê gí-giân. Khu-hun siáⁿ-mi̍h sī gí-giân, siáⁿ-mi̍h sī hong-giân pēng-bô chi̍t-ê phó·-sè ê phiau-chún. Beh kā Hō-ló-oē tòng-chò sī gí-giân iah sī hong-giân it-poaⁿ lâi kóng .....

Chham-khó[]

  • Holopedia.net ê kū-pán-pún [1]


  • Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī ùi Bân-lâm-gí ûi-ki-pak-kho ê:"Tâi-oân-oē" chhau kòe-lâi-ê. Gôan-pún bûn-chiuⁿ ê chok-chiá chhiáⁿ khòaⁿ i ê pian-chi̍p le̍k-sú.
Advertisement