台語百科 Wiki
Advertisement

Tsìng-tīthuân-thé tsò kuat-tīng ê kuè-tîng, it-puann sī īng lâi kóng tsìng-hú ê ūn-tsok.

Siong-kuan ê bûn-tsiong

  • Tâi-uân tsìng-tī
    • Nn̄g-tshing khòng sí nî Tâi-uân suán-kí
  • A-tsiu tsìng-tī
    • Tiò-hî-tó būn-tuê
  • Bí-kok tsìng-tī
    • Nn̄g-tshing khòng sí nî Bí-kok suán-kí


Advertisement